Verificar Documents

Servei de Verificació de documents de PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.

Des d'aquesta pàgina podrà verificar la validesa del document que posseeix mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès en el mateix. Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.©Av.St.Francesc, 29 3a.planta. 17001 Girona (Girona). Teléfono: 972 208 401 . Fax: