Cerca avançada d'acords


A partir del mes de novembre de 2014 els acords de la Diputació de Girona (des de 1822 fins l'actualitat) els podeu consultar a http://www.arxiudiputaciogirona.cat.

Indiqui la paraula o paraules clau en qualsevol dels camps de cerca de la base de dades. Si desconeix en quin camp ha de fer la cerca pot utilitzar el camp “Text lliure”.

Pot utilitzar operadors booleans per fer cerques entre termes als camps, amb aquesta sintaxi: I = & O = | NO = ! i de truncament *. Pot utilitzar operadors de rang per fer cerques sobre dates: > = major que, < = menor que, : entre dates (2006:2009). Consulti el fitxer d' AJUDA per a obtenir més informació.

No cal que incorpori els accents a la cerca.