Cerca bàsica d'acords
Totes les paraules Alguna paraula Frase Exacta


A partir del mes de novembre de 2014 els acords de la Diputació de Girona (des de 1822 fins l'actualitat) els podeu consultar a http://www.arxiudiputaciogirona.cat.Indiqui la paraula o paraules clau a cercar tenint en compte que:

• La opció “Totes les paraules” recupera els termes incorporats a la cerca amb l’operador I per defecte, per ex. la cerca Aigües residuals equival a Aigües I residuals

• La opció “Alguna paraula” recupera els termes incorporats a la cerca amb l’operador O per defecte, per ex. Devolució retorn equival a Devolució O retorn

• La opció “Frase exacta” recupera pel terme o termes exactes incorporats a la cerca, per ex. Aprovació acta anterior equival a “Aprovació acta anterior”

No cal que incorpori els accents a la cerca. També cal recordar que pot utilitzar l’operador de truncament *, per ex. carreter*.