Qui hi pot accedir?  • Públic en general. Com a garantia del dret constitucional dels ciutadans d'accés a la informació i per a potenciar els principis de publicitat i transparència inherents a totes les administracions públiques en una democràcia.
  • Polítics i gestors públics. Per assolir les necessitats d'informació i obtenció d'antecedents per a una millor presa de decisions
  • Personal al servei de les entitats locals. Per a la recerca d'antecedents i informació, realització de certificacions, informes, etc.
  • Investigadors i estudiants. Per a l'elaboració d'estudis, treballs de recerca, reportatges, tesis, etc.
  • Centres de promoció i difusió del patrimoni cultural i centres socials. Arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, centres cívics, etc. Per a les necessitats derivades de la seva condició de serveis que desenvolupen funcions socials i culturals en els àmbits municipal, comarcal i provincial.

Restriccions d'accés  • Cada Ajuntament determina el grau d'accessibilitat que vol donar als seus acords. Alguns Ajuntaments han restringit l'accés a la totalitat o a una part dels seus acords (vegeu llistat d' AJUNTAMENTS adherits on s'especifiquen les restriccions d'accés), per tant, aquests acords només es poden veuren pel personal autoritzat de cada Ajuntament mitjançant la introducció d'un codi d'accés propi.

Informació important sobre la publicitat dels acords