Com adherir-se  • 1r. La Diputació comunicarà a tots els ajuntaments l’acord del Ple de la Diputació de data 20 de novembre de 2007 que aprova el conveni tipus a establir amb els ajuntaments que es vulguin acollir al projecte ACTUAL.
  • 2n. L’Ajuntament que es vulgui adherir sol·licitarà a la Diputació la seva inclusió al projecte ACTUAL
  • 3r. La Junta de Govern de la Diputació acordarà la signatura del conveni.
  • 4t. L’Ajuntament adoptarà un acord del Ple adherint-se al projecte i acordant la signatura del conveni tipus i comunicarà aquest acord del Ple municipal a la Diputació.
  • 5è. L’Ajuntament comunicarà per escrit el grau d’accés que vol donar als seus acords indicant els que siguin de lliure accés públic o els que siguin d’accés restringit i nomenarà un responsable al qual se li trametrà el codi d’accés als acords restringits.
  • 6è. La Diputació notificarà l'acord de la Junta de Govern a l'Ajuntament i trametrà al seu responsable les instruccions necessàries per a la tramesa de fitxers i l'accés de l'Ajuntament als acords que tinguin alguna restricció de publicitat.

ATENCIÓ: La signatura del conveni es pot concretar de dues maneres:


  • 1. Trobada dels representants d’ambdues institucions i signatura del conveni alhora (model PRESENCIAL).
  • 2. Tramesa del conveni signat per una part primer i després per l’altra (model NO PRESENCIAL).


Models de documents